AM SDA Srebrenik


OO AM SDA Srebrenik ima 43 mjesna ogranka. Izvršni Odbor broji 11 članova. Takođe jedna od veoma važnih činjenica je i to da je članstvo AM SDA Srebrenik veoma raznoliko ali da ga čini oko 80% članova sa visokom stručnom spremom što dokazuje da su mladi u Srebreniku prepoznali kvalitetan rad Asocijacije Mladih i da su odlučili da nam se pridruže kako bi zajedničkim snagama poboljšali ambijet za življenje u našoj općini.

 

Asocijacija mladih SDA Srebrenik je na području Općine Srebrenik najorganizovaniji politički podmladak i avangardna organizacija u razvijanju kulture dijaloga i tolerancije posebno među mladima.

Dokaz tome su i posljednji izbori na kojima je Asocijacija Mladih SDA osvojila tri vijećnička mandata u OV Srebrenik.

 

Pored ovog posljednjeg uspjeha moramo naglasiti i da je uspjeh OO AM SDA Srebrenik prepoznat i na najvišem nivou unutar stranke i Asocijacije mladih BiH, tako da trenutno AM SDA Srebrenik ima člana Glavnog Odbora AM SDA BiH i Predsjednika Kantonalnog Odbora AM SDA TK, a da je do prije godinu dana imala i jednog člana u najvišem organu Asocijacije Mladih SDA BiH, u Predsjedništvu. Velika je čast biti zastupljen u svim organima AM SDA BiH ali takođe i obaveza da se rad u općinskoj organizaciji mora svakodnevno poboljšavati.

 

U delegaciji AM SDA BiH koja je prisustvovala Kongresu mladih AKP-a (Stranka Pravde i Razvoja) u Turskoj bila su i dva člana  AM SDA Srebrenik. Velika je biti pozvan od strane Predsjednika mladih AKP-a podmladka stranke koji broji oko 800 hiljada članova. Takođe smo imali dva predstavnika i na seminaru koji je održan u Budimpešti u organizaciji EDS-a (European Democrat Students).

 

Lobiranjem kod općinskog načelnika  i predsjedavajućeg vijeća aktivno smo sudjelovali u poboljšanju stanja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Odlučili smo da svoje aktivnosti usmjerimo najviše na one oblasti koje se najdirektnije tiču mladih ljudi.

Posredovali smo prilikom zapošljavanja pripravnika u općinskim organima uprave te zapošljavanja mladih u raznim granama privrede, sa posebnim akcentom na pomoć pri zapošljavanju kadrova Asocijacije mladih SDA Srebrenik.

 

Moramo istaći to da uz nesebično veliku pomoć općinskog načelnika smo uspjeli obezbijediti značajna finansijska sredstva za razvijanje masovnog sporta s ciljem borbe protiv svih socijalinih zala, kao što je narkomanija, prostitucija, alkoholizam i dr.

 

Asocijacija Mladih SDA Srebrenik je postala prepoznatljiva po mnogim projektima koji se rade u kontinuitetu nekoliko godina. Takođe tu su i mnogi projekti i akcije koji su na oduševljenje svih mladih rađeni u protekloj godini.

 

Pomagali smo mnogobrojne humanitarne akcije od kojih ćemo izdvojiti samo neke, onu u kojoj smo pomogli da djeca oboljela od leukemije te drugih malignih bolesti na području Općine Srebrenik osjete radost u novogodišnjim i Bajramskim danima.  Za ovu djecu, male i hrabre borce za život, kao i za njihove članove porodice upriličili smo dodjela novogodišnjih i bajramskih paketića.Naš cilj bio je da ovoj djeci pokažemo da neko misli i na njih i da u svojoj borbi za život nisu sami. Željeli smo ih ohrabriti da se i dalje bore i da ne odustaju. Radost  i somijeh na njihovim  licima zbog paketića pokazuje da smo uradili pravu stvar.

 

Obezbijedili smo sredstva za štampanje 2000 knjiga, od kojih smo veći dio podijelili širom općine Srebrenik, a ostatak u drugim općinama Tuzlanskog kantona i na području Brčko distrikta. 

 

Na inicijativu «Društva za edukaciju i ekologiju –3 E» iz Tuzle i Asocijacije mladih SDA Srebrenik, na području općine Srebrenik radili smo na prikupljanju knjiga za potrebe otvaranja nove biblioteke u Vlasenici, mjestu povratka prognanih Bošnjaka.U tome smo i uspjeli, jer je prikupljeno preko potrebnih 5000 knjiga, a značajan doprinos u ostvarenju istog su imali naši građani i privredni kolektivi. Značajno je istaći i dosta dobru pripremu akcije jer smo tražili i dobili pomoć od naših privrednih kolektiva za pomoć u realizaciji akcije, a putem lokalnih medija kao i plakata koje smo postavili na vidnim mjestima širom općine Srebrenik, kao i u svim školama na području naše Općine.

 

Obilježavali smo na prigodan način sve važne datume za Bosnu i Hercegovinu.  Pored tribina koje smo organizovali za  Dan Državnosti i Dan Nezavisnosti obilježili smo i početak nove Hidžretske godine te jednom u mjesecu Ramazanu upriličili već tradicionalni iftar za članove i simpatizere Asocijacije mladih.  

 

Najprepoznatljiviji projekat Asocijacije mladih SDA Srebrenik je bez sumnje Tradicionalni Bajramski malonogometni turnir koji iz godine u godinu poprima oblike istinskog sportskog spektakla. Tradicionalno na našem urniru učešće uzimaju ekipe gotovo iz svih gradova Tuzlanskog kantona kao i ekipe iz Brčko Distrikta. Učestvovanje reprezentativaca Bosne i Hercegovine na turniru nama predstavlja izuzetno zadovoljstvo i čast kao i nastup trenutno najboljih igrača malog nogometa u regionu reprezentativaca Slovenije, Srbije itd.

Komentariši