Vijecnici u OV Srebrenik u narednom mandatu ispred AM SDA Srebrenik

Adis Fazlić
Profesor engleskog jezika. Aktivno poznaje dva strana jezika(engleski i turski). Predsjednik AM SDA Srebrenik i član Kantonalnog odbora AM SDA TK. Vijećnik u OV Srebrenik od 2006.-2008.godine.

Hamid Mutapčić
Diplomirani pravnik i asistent na Pravnom fakultetu u Tuzli. Predsjednik Kantonalnog odbora AM SDA TK.


Fatima Džaferović
Apsolvent na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli.

Komentariši