Kandidati Asocijacije Mladih SDA na listi SDA za OV Srebrenik su :

Na dan 5.oktobra u našoj zemlji održavaju se lokalni izbori i tog dana građani će dati svoj glas, odnosno svoje povjerenje ljudima koji će voditi naš grad u naredne četiri godine. Ako hoćemo da nam bude bolje, tog dana i mi mladi moramo pokazati svoju građansku dužnost i iskoristiti svoje demokratsko pravo da biramo one ljude koji će Srebrenik učiniti još boljim i ljepšim mjestom za život. U vremenu u kojem živimo, kada je politika sastavni dio naših života, mladi ljudi u Srebreniku ne smiju biti na marginama društveno-političkih zbivanja, a naš entuzijazam i energija ne smiju izostati. Ako se sami ne izborimo za našu bolju budućnost, niko drugi to neće učiniti za nas.


Asocijacija mladih SDA Sebrenik je najjača politička organizacija mladih ljudi u našem gradu
i već smo dosta toga uradili na poboljšavanju životnog standarda mladih, prvenstveno na polju zapošljavanja. Naši članovi su uglavnom djevojke i momci sa fakultetskom diplomom, koji su spremni da se uhvate u koštac sa svim problemima koji se postavljaju pred mlade ljude. Da bi nama mladima u Srebreniku bilo bolje, mora nas biti i tamo gdje se donose najbitnije odluke. Zato, ako ste mladi i želite napredak, birajte mlade i sposobne ljude da vas predstavljaju u Općinskom vijeću. Kandidati Asocijacije Mladih SDA Srebrenik vas sigurno neće razočarati.

Neki od naših osnovnih ciljeva su:

– još veća izdvajanja iz općinskog budžeta za odrađivanje pripravničkog staža,
– formiranje fonda za zajmove na nivou općine za stipendiranje socijalo ugroženih i nadarenih učenika, studenata i sportista,
– pokretanje omladinskog centra u Srebreniku, sa edukativnim, kulturnim i zabavnim sadržajima za mlade,
– izgradnja sportskih poligona u svim mjenim zajednicama,
– pokrivanje svih srebreničkih mjesnih zajednica internetom,
– bogatiji i urbaniji kulturni život u našem gradu (kino projekcije, koncerti, predstave i sl.),
– otvaranje zabavnih parkova za najmlađe,
– razvijanje ekološke svijesti kod mladih ljudi,
– efikasna politika stimulisanja zapošljavanja mladih ljudi u javnom i privatnom sektoru,
– promocija turističkih vrijednosti i zaštita kulturno-historijskog naslijeđa,
podrška svim korisnim projektima i organizacijama mladih ljudi,
– bolja zdravstvena zaštita za mlade ljude te borba protiv narkomanije, alkoholizma i svih drugih pošasti savremenog društva.

Naši ciljevi su sigurno i Vaši ciljevi, zato neka Vaš izbor 5. oktobra budu mladi, sposobi i pošteni ljudi, koji Vas sigurno neće iznevjeriti!


Biraj mladost, misli na budućnost

Kandidati Asocijacije Mladih SDA na listi SDA za OV Srebrenik su :

3. Adis Fazlić
Profesor engleskog jezika. Aktivno poznaje dva strana jezika(engleski i turski). Predsjednik AM SDA Srebrenik i član Kantonalnog odbora AM SDA TK. Vijećnik u OV Srebrenik od 2006.-2008.godine.

6. Hamid Mutapčić
Diplomirani pravnik i asistent na Pravnom fakultetu u Tuzli. Predsjednik Kantonalnog odbora AM SDA TK.

19. Sead Bećić
Diplomirani inžinjer mašinstva.

20. Samra Softić
Apsolvent na Ekonomskom fakultetu u Tuzli.

23. Fatima Džaferović
Apsolvent na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli.

Komentariši